7
6
5
4
3
2
1

Guckusko
Att hänga på tork
Morning has broken
En läpp
Douleur dans la cuisse
Ramslök
En stare så grann
Är ändan blå är man fler än två...
GUL
RAW-djur
Mina i morgonljus
Blå timmen på Jonstorp
Lärkan
Liljekonvaljtider
Trattlav
Vikingaskeppets bog
Vitsippan så spröd om våren...
Som en dröm om en dröm...