7
6
5
4
3
2
1

G L Ö D
Fyren
Solen vid Flo klev
Storspelaren
Sagolikt
Lite under ytan just nu...
Näckrosblad
Påfågelögat
Björkar med darriga stammar
Kronhjorten - myrens konung
Pärlemofjäril
Sländan på strå´t
Tickan
Glasansiktet
High Key Tree
Ormbunken
Gräs
Jagande räv i dimman