7
6
5
4
3
2
1

Morgon i kronhjortens rike
Fullt av periskop
Jag vill inte vara med längre...
Garanterat giftig
Nektar är gott!
Herrgår´n - mitt i maten...
Prästkragen
Dimmig morgon vid myren
Pilutta dig !
Kurragömma
Stöveln
-Vad är klockan?
Amplexus på asfalten
Sippan
Eld
Hästens öga
Maskrosen
Kittie
Martorpsfallet i närstudie
Sov lilla kattunge...
Bäverhyddan
Två ornitologer
Trafikvett?
L Å S T
En förnimmelse av sommar...
Trädpiplärkan
Skrattmåsen
Vilda gräsänder
Kvartingen
Knoppen